Jul 16

Beëindiging van activiteiten / Cessation of activities

Mededeling over de beëindiging van activiteiten

De afgelopen jaren heeft onze stichting te maken gehad met een steeds verder afnemende inkomsten voor projecten in Midden- en Oost Europa. In 2020 werd de laatste bijdrage ontvangen. Als gevolg daarvan kon de stichting geen projecten meer financieren.

Als gevolg hiervan zijn de activiteiten van de stichting gestopt. Voor de afwikkeling van bestaande verplichtingen blijft de stichting nog enige tijd bestaan.

Het adres van de stichting is gewijzigd in:

Adres          Gouwzee 20, 1423 DV Uithoorn.

E                 Communicantes70@gmail.com

Het bestuur van Communicantes

Notice of cessation of activities

In recent years, our foundation has had to cope with an ever-decreasing income for projects in Central and Eastern Europe. In 2020, the last contribution was received. As a result, the foundation could no longer fund any projects.

As a result, the foundation’s activities have ceased. For the settlement of existing obligations, the foundation will continue to exist for some time.

Adress:       Gouwzee 20, 1423 DV Uithoorn.

E                 Communicantes70@gmail.com

The board of Communicantes