Over Communicantes

De publieke ruimte in nieuwe kleuren: religie en reclame
(Lviv,
Oekraïne)

Doel van de stichting Communicantes
Sinds 1974 bemiddelt ΚοινωνοῦντεϚ/Communicantes tussen kerk en individuele gelovigen in Midden-, Oost- en West-Europa. Doel was en is nog steeds de bevordering van een dialog tussen partners in Oost en West, die wederzijds verrijkend is: intellectueel, inspirationeel en practisch. Ons netwerk was en is oecumenisch, zelfs multireligieus. Onze belangrijkste activiteiten zijn: projectfinanciering, dialoog en uitwisseling van  personen én informatie-uitwisseling. Communicantes is een canoniek rooms-katholieke stichting. Daarbij staat het brede thema van vrede en verzoening centraal.

Zie ook: Our track Record

Medewerker
Medewerker van de stichting is drs. F. Hoppenbrouwers.

Stichtingsbestuur
drs. V.M. Scheffers, voorzitter
pater F. Kuster s.s.s., secretaris
dhr. H.A.A. van Bemmelen, penningmeester
drs. G. van Dartel
pater B. Schols s.s.s.
dhr. J. Wortelboer