Publicaties

Publiciteit voor het boek “Seks” van de Poolse capucijn Xaverius Knotz:
“Voor ieder echtpaar dat God lief heeft”
(Lviv, Oekraïne)

Reisverslagen/Landenrapportages
Roemenië 2005 (Engels)
Letland en Litouwen 2006
Oekraïne 2007 (Engels)
Report. 3d Ecumenical Social Week in Lviv – Ukraine 2010 (Engels)
Reisimpressie Oekraïne 2012

Jaarverslagen: zie Over Communicantes

Bijdragen
2017/2018
Populism in the Nederlands (verschenen in OstWest Perspektiven 18 (2017) 3, p. 192-198 en in Więź 671 (2018) p. 44-50
Drs. J.D. Bakker s.s.s., 1914-1982. Duwer en stuwer van de Vereniging van Seminarie- en Kloosterbibliothecarissen, lezing bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat, Nijmegen, 31 oktober

2016
Dossier Oekraïnereferendum. ‘Ja’-stemmen uit Oekraine en Nederland met bijdragen van Oekraïnse filosofen/theologen en Nederlandse ja-stemmers
Oecumenische avant-garde. Andrei Sjeptitski-colloquium in Leuven, in Pokrof 63 (2016) nr. 1

2015
● Katholieke sociale leer in Oost-Europa. Tussen gelovige inspiratie en geseculariseerd christendom (lezing voor een studiedag van het Centrum voor Sociale Leer van de Katholieke kerk, Vogelenzang,  29 mei 2015): Nederlands, Engels, Kroatisch
● recensie van Jan Bank, God in de oorlog. De rol van de Kerk in Europa 1939-1945, zie ook www.oecumene.nl

2014
The economic ideology of EU. Are we heading towards a social market economy? (lezing voor de conferentie “Between Christianity, Democracy and Market Economy: the 10th Anniversary of Lithuania’s Accession to the European Union” in Troskunai, Litouwen, 5 december 2014)
Christ and Christian Faith are Universal, Unbound to Man-Made Frontiers (lezing als voorzien voor de 7e Oecumenische Sociale Week in Lviv, Oekraïne, 2 oktober 2014)
Christian Identity: from Word to Action (lezing aan het Riga Higher Institute of Religious Sciences op 15 maart 2014)
Dignity Space. Ruimte voor dialoog en waardigheid (Henri Nouwen Stichting nieuwsbrief 15 (2014) 2)
Euromaidan: een pelgrimstocht van angst naar waardigheid (HNS Nieuwsbrief 15 (2014) 2)
In Oost-Oekraïne ontvoerde priester op het vredespad (HNS Nieuwsbrief 15 (2014) 2)

2012
Controle over de drank. Alcoholverslaafden kicken af onder geestelijke begeleiding, in Oekraïne Magazine 15 (2012) 2, p. 20-21
Een gezegend Euro 2012, in Oekraïne Magazine 15 (2012) 1, p. 10
Odessa en Lviv. Van tolerantie via pogroms naar de holocaust (recensie van De Joden van Lemberg. Een reis naar lege plekken), in Oekraïne Magazine 15 (2012) 2, p. 15

2011
Bastion der christenheid. Pastorale reis van paus Benedictus XVI naar Kroatië, in rkk.nl. Blad voor katholiek Nederland 9 (2011) nr. 11, p. 12-13
Kerken voor- en achteruit. Struikelblokken en bouwstenen voor het nieuwe Oekraïne, in Oekraïne Magazine 14 (2011) 4, p. 15
Nieuwe grootaartsbisschop voor de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk, in rkk.nl. Blad voor katholiek Nederland 9 (2011) nr. 6, p. 11
Oecumenische doorbraak of is de realiteit te weerbarstig? De gesprekken van kardinaal Koch met metropoliet Hilarion, in rkk.nl. Blad voor katholiek Nederland 9 (2011) nr. 7, p. 12
Orthodoxe kerk heeft rol in Ruslands relaties met andere landen. Wikileaks en de orthodoxe kerk in Rusland, in rkk.nl. Blad voor katholiek Nederland 9 (2011) nr. 3, p. 10-11
Spirituele survival. Arseni Zanin, drie jaar kluizenaar in Abchazië, in Pokrof 58 (2011) nr. 1, p. 6-8

2010
‘Deelt elkanders noden’. De Stichting Κοινωνοῦντες/Communicantes 50 jaar, in Oekraïne Magazine 13 (2010) 4, p. 26-27
‘Moderne kunstenaars. Vernieuwende religieuze kunst tussen postcommunistische clichés’, in Oekraïne Magazine 13 (2010) 1, p. 14-15
‘Zwammen, boleten en paddo’s. Gevaarlijk gezond in de Karpaten’, in Oekraïne Magazine 13 (2010) 3, p. 12-13

2009
The Russian Orthodox Church’s Basic Teaching on Human Dignity, Freedom and Rights” of June 2008, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica, LIV (2009) 4, p. 15-21
Oekraïne becijferd en gewogen. In 2050 een leeg en vergrijsd land (omslagverhaal), in Oekraïne Magazine 12 (2009) 3, p. 4-8
In de steengroeve. Paus Benedictus XVI bezoekt Tsjechië, in rkk.nl. Blad voor katholiek Nederland 7 (2009) nr. 527, p. 11-12
● Folklore. Oekraïens-Europese cultuur tussen kitsch en revival (omslagverhaal), in Oekraïne Magazine 12 (2009) 1, p. 4-7

2008
Culturele en religieuze breuklijnen tussen oost en west – lezing voor de Communicantes sponsorendag, 30 oktober 2008

2007
Union: Siebenbürgisches Idyll?, in Glaube in der 2. Welt 35 (2007) 5, p. 16-17 (German)
Tradition and Modernity. Tasks for Contemporary Theology and Theologians, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, LII (2007) 1, p. 57-67

2006
The Greek Catholic Church in Romania, in Journal of Eastern Christian Studies 58 (2006) 1-2, p. 125-136
Exchange between East and West, a Necessity of Life?, in Studia Universitatis “Babeş-Bolyai” Theologica Catholic 1, series historia ecclesiastica, Cluj-Napoca 2006, p. 123-126
The Baltic Area, in Journal of Eastern Christian Studies 58 (2006) 1-2, p. 85-104

2005
Geestelijk leider van wereldformaat, necrologie van paus Johannes Paulus II, speciale uitgave van MissieInteractie, 2 april 2005

2004
● The Principal Victim: Catholic Antisemitism and the Holocaust in Central Europe, in Religion, State & Society, 32 (2004) 1, p. 38-51