Projecten

Ontmoeting van dekanen van de
Theologische Faculteit Kaunas en de Faculteit Katholieke Theologie
(oktober 2009 - Kaunas, Litouwen)

Dankzij de vrijgevigheid van fondsen en religieuze congregaties, begon Communicantes ná 1990 met projectfinanciering gericht op kerkopbouw. Gebruik makend van haar jarenlange ervaring in Midden- en Oost-Europa bemiddelt de stichting Communicantes tussen fondsverstrekkers in Nederland en aanvragers in Midden- en Oost-Europa. Communicantes beschikt niet over eigen middelen om projecten te financieren.

Aandachtspunten
Inhoudelijk heeft het projectenwerk sinds 1990 een ontwikkeling doorgemaakt. Vandaag staan kerkelijke uitwisseling en dialoog binnen de Oost-Europese regio en tussen Oost en West bij onze activiteiten centraal. Dit gebeurt rond het brede thema “vrede en verzoening”.

Werkwijze
Komt een aanvraag voor financiering in aanmerking, dan verzorgt Communicantes de administratieve en financiële afwikkeling en garandeert een degelijke eindverantwoording. De concrete invulling van het begrip kerkopbouw hangt af van de criteria die de verschillende subsidiegevers hanteren.