Over Communicantes

De publieke ruimte in nieuwe kleuren: religie en reclame
(Lviv,
Oekraïne)

Jaarverslag
2013, 2014, 2015, 2016 (samenvatting in het Nederlands), 2017 (samenvatting/NL)

Doel van de stichting Communicantes
De stichting Communicantes staat sinds 1974 voor de uitwisseling tussen de rooms-katholieke kerk van Nederland en de kerken en kerkgemeenschappen van Midden- en Oost-Europa. Dit gebeurt vanuit het besef dat contacten tussen de verschillende regio’s noodzakelijk zijn om uitdrukking te geven aan het ene gemeenschappelijke, christelijke geloof. Wederzijds begrip en respect, open dialoog en uitwisseling staan daarbij centraal. De projecthulp is gericht op kerkopbouwende activiteiten. Het motto van de stichting luidt ταῖϚ χρείαιϚ τῶν ἁγίῶν κοινωνοῦντεϚ (Rom. 12,13) en het verwijst naar de noden van ‘lijdende kerk’ ten tijde van de communistische dictatuur.

De stichting
●   stimuleert kerkelijke samenwerking en uitwisseling tussen de landen van Oost-Europa en tussen Oost en West rond het brede thema van vrede en verzoening
●   bemiddelt tussen rooms-katholieke en Grieks-katholieke projectaanvragers in de Midden- en Oost-Europese regio en subsidiegevers in met name Nederland
●   volgt de ontwikkelingen rond geloof en kerk in de landen van Midden- en Oost-Europa.

Medewerker
Medewerker van de stichting is drs. Frans Hoppenbrouwers.

Stichtingsbestuur
drs. V.M. Scheffers, voorzitter
pater F. Kuster s.s.s., secretaris
dhr. H.A.A. van Bemmelen, penningmeester
drs. G. van Dartel
pater B. Schols s.s.s.
dhr. J. Wortelboer

Contactgegevens
Zie Contact