20ste Henri Nouwen Lezing 1 december: Stephan Posner, Zorg het meest menselijke

Zorg wordt steeds meer gezien als een last- en kostenpost maar het tegendeel is waar, aldus gastspreker Stephan Posner. Zorg is het meest essentiële kenmerk van menselijke zingeving, want juist door zorg te geven en te ontvangen wordt iemand wezenlijk mens. Daarom moeten we ons verzetten tegen toenemende economische, financiële en maatschappelijke degradatie van zorg. Stephan Posner is coördinator van L’Arche International, een federatie van 152 gemeenschappen in 37 landen waar mensen met een handicap gelijkwaardig met hun verzorgers samenleven. Posner (1963) was 16 toen hij school verliet en vervolgens als gewetensbezwaarde tegen de militaire dienst als assistent voor L’Arche ging werken. Na een kortstondig oponthoud in het familiebedrijf ging hij terug naar L’Arche.
De 20ste Henri Nouwen Lezing vindt plaats op zaterdag 1 december 2018 om 19.30 uur in de Janskerk, Janskerkhof, Utrecht. De lezing wordt uitgesproken in goed te volgen Engels. Toegang is gratis. Graag aanmelden bij de Henri Nouwen Stichting: nouwen@nouwen.org of Avenue Concordia 117, 3062 LG Rotterdam. Zie ook de website van de Henri Nouwen Stichting.