Studiedag “De vrouw in de katholieke kerk van Oost-Europa”

Kom op zaterdag 3 november 2012 naar onze studiedag De vrouw in de katholieke kerk van Oost-Europa - voor wie geïnteresseerd is in de maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen en de positie van de vrouw in Oost-Europa. Lees de folder bij deze studiedag en het persbericht in MSWord of PDF. Vergeten aan te melden? Toch van harte welkom op 3 november in Hernen.

De kerk vervrouwelijkt. Al jaren is er een proces gaande van “feminisering”, waardoor steeds meer vrouwen en steeds minder mannen in de kerk actief zijn. Het verschijnsel treedt op zowel in West- als in Oost-Europa, ook in de katholieke Kerk. Deze ontwikkeling heeft bijvoorbeeld tot gevolg gehad dat het contrast tussen wat er in en wat er buiten de kerk gebeurt gaandeweg groter werd. Buiten de kerk kregen vrouwen een steeds belangrijkere en actievere maatschappelijke rol toebedeeld, terwijl daarbinnen dit proces kritisch werd en wordt bezien.
Wat betekent daarom deze feminisering voor de kerk? Die vraag staat centraal op de studiedag “De vrouw in de katholieke Kerk van Oost-Europa”, die wordt georganiseerd door de stichting Communicantes in Nijmegen. Enkele deelvragen die op zaterdag 3 november 2012  aan bod komen… Moeten vrouwen een meer prominente plek gaan krijgen binnen de kerk zelf? Is zoiets wenselijk? Leveren vrouwen een eigen, unieke bijdrage aan de kerk, en zo ja, welke? Is de kerk te mannelijk? Wordt ze te vrouwelijk?
Drie in de katholieke Kerk actieve vrouwen uit Kroatië, Litouwen en Roemenië laten hun licht schijnen over deze kwesties. Zal zuster Rebeka Anić ook in Nederland stof doen opwaaien, zoals begin dit jaar in Kroatië met de publicatie van haar laatste boek? Anić vraagt zich af of in het licht van de bijbel de verschillen tussen man en vrouw er eigenlijk nog toe doen.
Kristina Mišinienė spreekt over een project van Caritas Litouwen, dat zich richt op vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. De Roemeense journaliste Márta Bodó vraagt zich af welke rol Roemeense vrouwen in kerk en samenleving vervullen. Worden zij op hun waarde geschat? (FH)

Meer informatie:
• Niet goed snik? Een post op deze website over een regionale. mede door Communicantes ondersteunde bijeenkomst van Europese vrouwelijke theologen in Kroatië, 2/5-9-2012. Vrouwen lijden als Christus. Een post naar aanleiding van twee tekeningen van kunstenaar Jan Toorop uit 1913 en 1927, waarop vrouwen het kruis van Christus dragen. Gezien op de tentoonstelling “Vrouwen voor het voetlicht” - Museum Catharijneconvent, Utrecht, nog tot en met 7 oktober 2012. De post “The Martyred Virgins” wijst op een concert in Utrecht op 13 oktober 2012 ter gelegenheid van de zesde Europese Dag tegen Mensenhandel (18 oktober 2012).
• Zie ook de pagina voorbeeldprojecten.

Lees ook onze nieuwsbrief 2012/1 of het Jaarverslag 2011. Bezoek enkele van onze projecten. Voor nieuws uit Oost-Europa, zie links – nieuws. Zie ook Facebook.