Studiedag Oekraïne

Tijdschrift Pokrof en de Stichting Communicantes organiseren op zaterdag 26 november 2011 een studiedag over recente kerkelijke ontwikkelingen in Oekraïne. Insteek daarbij is “geloof doen”. De aandacht gaat dan uit naar de soms goede, soms slechte relaties tussen de kerken, de inzet voor een rechtvaardige samenleving, oude en nieuwe sacrale kunst (iconen) als uitdrukkingsvorm van geloof, en naar de praktijk van het alledaagse volksgeloof. Enkele interessante sprekers zijn bereid gevonden om een bijdrage te leveren. Drie van hen zijn uit Oekraïne afkomstig en een doceert ieder jaar enkele maanden aan de Katholieke Universiteit in de metropool Lviv, westelijk Oekraïnea. Zie de folder. Meld u aan: stuur een e-mail. (FH)