Dec 16

Contactdag Communicantes: Albanië. Land in transitie

Albanië – land van bloedwraak, armoede en massa-emigratie, maar ook land waar moslims en christenen vreedzaam samenleven en niet langs elkaar heen. Werkt het communistisch verleden nog door in de huidige ontwikkelingen? Hoe dragen religie, leken en religieuze leiders bij tot verwerking van het verleden en  tot de opbouw van een vreedzame, democratische samenleving, die zich kan meten aan de eisen van Europese integratie? En welke bijzondere rol spelen christendom en islam? Deze vragen leggen we voor aan onze inleiders:
Luigj Mila. directeur van de Commissie Justitia et Pax in Albanië
H.E. Adia Sakiqi, ambassadeur van Albanië in Nederland
Ds. Esther Struikmans, auteur van het boek Wat is jullie geheim? Over positief samenleven als christenen en moslims in Albanië
H.E. Dewi van de Weerd, ambassadeur van Nederland in Albanië

De contactdag vindt plaats op zaterdag 4 februari 2017, van 10.30 tot 15.30 uur in Tilburg bij de Fraters van Tilburg, Gasthuisring 54, 5037 ET Tilburg. Dit is op 5 à 10 minuten lopen van Tilburg CS (uitgang achterzijde). De deelnamekosten bedragen € 17,50 inclusief koffie, thee en lunch. Overmaken op NL58 INGB 0002257912 t.n.v. Communicantes Tilburg o.v.v. contactdag. Opgeven vóór 1 februari 2017 bij Stichting Communicantes, postbus 6016, 5002 AA Tilburg, 013 5423782, communicantes@xs4all.nl.

Voor meer informatie, lees de folder en de routebeschrijving.

Enkele links
● Interview met Luigj Mila in Ost-West (Duitstalig)
De Albanese ambassade in Nederland
● Over het boek van Esther Struikmans: Wat is jullie geheim?
De Nederlandse ambassade in Albanië
● BBC: Albania country profile | The country that’s famous for tolerance
● Wikipedia: Albanië | Religion in Albania
● Voor de actualiteit, zie: Facebook

Oct 14

Public Religion, Ambient Faith in Ukraine

What does religion look like, once it has undergone a process of secularisation but refuses to become invisible, private or something neutral? In other words what happens when religion returns to the public arena? Well, it becomes “public religion”. This return is not uncomplicated, because religion has “to negotiate” its presence in the public realm – something which at one given time in the past was entirely unnecessary. Church back then was expected to be present and in a straightforward way; no discussions needed. Continue reading

Oct 07

75th Anniversary of the Executions of Jews in Babyn Yar

Distance in time allows us to sweep many particular historical events (of whatever magnitude) together in one encompassing narrative, as did the Greek Catholic Bishop of Paris Boris Gudziak. On 27 September 2016, he discussed Ukraine’s bloody past in Ukrainian Parliament. Since the Bishop and Communicantes know each other for many years now, it is understood that this happened with good intentions. The Kiev Post-website published Bishop Boris’ text. Continue reading

Oct 07

9th Ecumenical Social Week: Migration, a Challenge to Ukraine

The crisis in Ukraine has caused the internal displacement of some 1.7 million Ukrainians. These so-called Internally Displaced Persons now live shattered all over the country, although most of them settled as close to home as they could be. Theme of the 9th Ecumenical Social Week in Lviv was this internal migration. Organiser was the Institute of Ecumenical Studies of the Ukrainian Catholic University in Lviv. Frans Hoppenbrouwers of Communicantes attended this meeting on 28-29 September 2016. Continue reading

May 25

A car accident is a car accident?

Last Thursday 19 May 2016 was held an expert-meeting of the Theology after Gulag research group (ThaG-group). Main coordinator was Dr Katja Tolstaja of INaSEC: the Institute for the Academic Study of Eastern Christianity at the Vrije Universiteit in Amsterdam.of INaSEC: The ThaG-group is interreligious and multidisciplinary, and aims at understanding the experience of communist totalitarianism from religious, sociological, historical (and son on) perspectives. Continue reading

Mar 30

Oekraïnereferendum

Verhef het Oekraïnereferendum van 6 april 2016  boven GeenPeil. Een ‘ja’-stem is een stem voor een betere toekomst voor Oekraïne. Een ‘nee’-stem een knieval voor Russische propaganda, bodemloze angst en emotie. Een brede, losse coalitie van gelovigen, maatschappelijke activisten en zakenwereld maakt zich breed voor een breuk met het communistische verleden. Die verdient onze steun. Lees hier de kerkelijk geëngageerde stemmen.

Aug 05

Catholic Social Teaching in Eastern Europe and Self-Secularisation

On 29 May 2015 Frans Hoppenbrouwers of Communicantes discussed the fate of Catholic Social Teaching in Eastern Europe at the Dutch Centrum voor de Sociale Leer van de Katholieke Kerk (CSLK). Follow this link for the text in English: “Catholic Social Teaching in Eastern Europe. Faith and Action as Types of Self-Secularisation in the Context of the One Europe ”.

Apr 28

Reconciliation in Ukraine

At the conference “Ukrainian Reconciliation Projects and the Future of Europe”, 21/22 April in Kiev, Frans Hoppenbrouwers of Communicantes remembered how he visited the Stepan Bandera Historical Memorial Museum in Kalush in 2003 (see picture). The then recently opened museum had been financed by German millionaire and newspaper editor Gerhard Frey, who was the founder of the right-wing Deutsche Volksunion (DVU). The Ukrainian Greek Catholic Bishop Sofron Mudry of Ivano-Frankivsk added his Church’s approval by attending the 1997 ceremony of laying the foundation stone. Several years ago, the DVU was disbanded and is now – o tempora, o mores – part of the pro-Putin Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD).
Continue reading

Feb 12

Publieksdag: De kerken en de oorlog in Oekraïne. Wat dragen kerken bij tot vrede en verzoening?

Eind 2013 begonnen in Kiev anti-regeringsdemonstraties, waar ook gelovigen en kerkleiders aan deelnamen. Het aanvankelijk vreedzaam protest groeide in korte tijd tot open oorlog uit. Tijdens deze publieksdag op Paaszaterdag 4 april 2015, een jaar na de Russische bezetting van de Krim, onderzoeken sprekers uit Oekraïne en Nederland wat de rol van de kerken kan zijn bij het streven naar vrede en verzoening. Enkele vragen. Hoe kunnen kerken in Oekraïne bijdragen tot een vrede die steeds meer uit zicht is geraakt? Welk verzoeningspotentieel hebben zij in huis om de gevolgen van dit conflict te verlichten, nu en in de toekomst? Waar liggen kansen? Waar de valkuilen? Zijn kerken deel van het probleem? Is hier, zoals sommigen beweren, sprake van een botsing van culturen en religies?
Deze dag is bedoeld voor  iedereen die geïnteresseerd is in Oekraïne, het conflict Rusland-Europa, oecumene, de relatie religie-oorlog-vrede en de publieke rol van kerk en geloof.
Inschrijven tot en met woensdag 2 april 2015!

Actualiteit:

Download: